Voor besturen

Besturen en/of stuurgroepen van plaatselijke kringen zijn de spil in het contact tussen het landelijk bestuur van Vrouw tot Vrouw en de kringleden.

Hieronder vind je handreikingen voor het goed functioneren van een kring en een aantal afspraken.

Lidmaatschap en contributie

  • Het lidmaatschap van een kringlid en daarmee van Vrouw tot Vrouw wordt aangegaan voor een jaar en stilzwijgend verlengd. Voor dit lidmaatschap wordt jaarlijks contributie betaald en ontvangt het kringlid automatisch het magazine.
  • Een lidmaatschap kan jaarlijks opgezegd worden voor 1 december. Dit is niet tussentijds opzegbaar.
  • De contributie voor de kringleden wordt geïnd via de kring. In januari ontvangt de penningmeester hiervoor een factuur. Deze wordt opgemaakt aan de hand van de ingeschreven kringleden per 1 januari.
  • Kringleden die zich in de loop van het jaar aanmelden, betalen over de resterende maanden ook contributie. De penningmeester ontvangt hiervoor een factuur.
  • Kringleden die zich in de loop van het jaar afmelden, blijven lid tot het einde van het jaar. Ze ontvangen geen restitutie.
  • De Bijbelstudies voor de kringen worden in een apart nummer gebundeld en samen met het magazine voor aanvang van het winterseizoen toegestuurd. Kringleden die zich later in het jaar aanmelden ontvangen bij aanmelding alsnog dit Bijbelstudienummer.
  • Geef wijzigingen in het ledenbestand van de kring op tijd door. Dit voorkomt vervelende situaties. Je mag ook van je eigen kringleden verwachten dat zij je op tijd informeren. Wijzigingen kun je hier doorgeven.

Besturennieuwsbrief

Viermaal per jaar ontvangt de secretaresse/contactpersoon van de kring een besturennieuwsbrief ontvangen. In deze besturennieuwsbrief houden we je op de hoogte van zaken die de leden aangaan, zoals de algemene ledenvergadering, besturenbijeenkomsten, liturgieën, etc. Deze besturennieuwsbrief kun je delen met het bestuur en eventueel met kringleden.

Liturgieën feestdagen

Liturgieën voor de feestdagen vind je hier. Heeft een kring zelf niet de mogelijkheid om deze te downloaden, dan kan er een exemplaar opgevraagd worden bij het secretariaat (secretariaat@www.hervormdevrouwenbond.nl).

Reglement en stuurgroep

  • Het is belangrijk om als kring een plaatselijk reglement te hebben waarin enkele afspraken zijn vastgelegd over de gang van zaken op de kring. Maar zo’n reglement moet wel werkbaar zijn. Wordt als kring geen gevangene van je eigen reglement. Pas deze zo nodig aan. Uiteindelijk is het doel van een kring om samen te komen rondom de Bijbel. Hier kun je een voorbeeld reglement downloaden (volgt nog).
  • We zijn gewend aan een bestuur met vijf bestuursleden met verschillende functies. Soms kan een begrip als ‘voorzitter’ een drempel zijn voor kringleden om in een bestuur te gaan. Een goede optie kan zijn om een stuurgroep van minimaal drie personen te vormen. Voor de landelijke administratie is het voldoende om van elke kring een contactpersoon te hebben.